Vé số

Xổ số lô tô tiếng anh (6 của 59)

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng tại máy đánh bạc
30.06.2018

Sivanandham M.

575,53 EUR≈ 45 153,21 ₽
05.05.2018

Ysaac V.

114,00 USD≈ 8 042,38 ₽
07.04.2018

Sulung S.

135,32 AUD≈ 6 358,73 ₽
01.04.2018

Victor B.

393,00 USD≈ 27 725,04 ₽
31.03.2018

Victor B.

393,00 USD≈ 27 725,04 ₽
17.02.2018

Jenni A.

76,13 GBP≈ 6 624,16 ₽
15.11.2017

Tôi cầu nguyện b.

85,85 EUR≈ 6 735,36 ₽
01.11.2017

van quy l.

113,00 USD≈ 7 971,83 ₽
07.10.2017

Sunil H.

116,00 USD≈ 8 183,47 ₽
02.09.2017

Ysaac V.

106,00 USD≈ 7 478,00 ₽
14.12.2016

Dmitry K.

47,00 USD≈ 3 315,72 ₽
14.12.2016

Đánh dấu F.

48,00 USD≈ 3 386,26 ₽
30.11.2016

Thảm W.

33,90 EUR≈ 2 659,62 ₽
16.11.2016

rabeea a.

105,00 USD≈ 7 407,45 ₽
11.05.2016

Tariq A.

46,00 USD≈ 3 245,17 ₽
07.11.2015

Gennady Ch.

45,00 USD≈ 3 174,62 ₽
04.11.2015

Federico Guillermo A.

57,00 USD≈ 4 021,19 ₽
28.10.2015

Paul S.

39,00 USD≈ 2 751,34 ₽
24.10.2015

Gerdas D.

52,00 USD≈ 3 668,45 ₽
21.10.2015

Roopkumar Kalwani K..

35,22 EUR≈ 2 763,19 ₽
09.09.2015

pavel g.

50,00 USD≈ 3 527,36 ₽
05.08.2015

Constantin R.

44,73 EUR≈ 3 509,29 ₽
05.08.2015

William M.

31,39 GBP≈ 2 731,28 ₽
29.07.2015

Toni M.

56,00 USD≈ 3 950,64 ₽
29.07.2015

saber v.

56,00 USD≈ 3 950,64 ₽
29.07.2015

Shahin N.

71,00 USD≈ 5 008,85 ₽
29.07.2015

Shahin N.

62,00 USD≈ 4 373,93 ₽
29.07.2015

Shahin N.

26,00 USD≈ 1 834,23 ₽
29.07.2015

Shahin N.

25,00 USD≈ 1 763,68 ₽
29.07.2015

Shahin N.

72,00 USD≈ 5 079,40 ₽

Đánh giá xổ số kiểu Mỹ Cash4Life (Tiền cho cuộc sống)

Thông số kỹ thuật

Thông số Giá trị
quy tắc 5 của 60 + PB 1 của 4
Những người tham gia Áo mới, Hoa Kỳ
Thời gian vẽ Thứ hai. 21:00
Thứ tự. 21:00
Thanh toán Jackpot 30 thanh toán hàng năm
Số tiền rút Tiền trúng xổ số phải chịu thuế địa phương theo ba loại thuế.
thể loại 1: thắng trước $600 miễn thuế.
thể loại 2: bất kỳ chiến thắng, số tiền của ai vượt quá $600, bị đánh thuế 30% cho người không cư trú.
thể loại 3: bất kỳ chiến thắng, số tiền của ai vượt quá $10 000, bị đánh thuế 38% cho người không cư trú.

Cơ hội chiến thắng

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược
1 Giải thưởng 5+PB 1:21 846 048
2 Giải thưởng 5 1:7 282 016
3 Giải thưởng 4+PB 1:79 440
4 Giải thưởng 4 1:26 480
5 Giải thưởng 3+PB 1:1 471
6 Giải thưởng 3 1:490
7 Giải thưởng 2+PB 1:83
8 Giải thưởng 2 1:28
9 Giải thưởng 1+PB 1:13

Đánh giá California SuperLotto Plus (Super Lotto Plus)

Thông số kỹ thuật

Thông số Giá trị
quy tắc 5 của 47 + PB 1 của 27
Những người tham gia California, Hoa Kỳ
Thời gian vẽ Thứ Tư. 19:57
Đã ngồi. 19:57
Thanh toán Jackpot Tiền mặt
Yêu cầu về thuế Tiền trúng xổ số phải chịu thuế địa phương theo ba loại thuế.
thể loại 1: thắng trước $600 miễn thuế;
thể loại 2: số tiền từ $600,01 đến $5 000 bị đánh thuế 28%;
thể loại 3: số tiền hơn $5 000 bị đánh thuế 25% (30% cho người không cư trú).

Cơ hội chiến thắng

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược
1 Giải thưởng 5+PB 1:41 416 353
2 Giải thưởng 5 1:1 592 937
3 Giải thưởng 4+PB 1:197 221
4 Giải thưởng 4 1:7 585
5 Giải thưởng 3+PB 1:4 810
6 Giải thưởng 3 1:185
7 Giải thưởng 2+PB 1:361
8 Giải thưởng 1+PB 1:74
9 Giải thưởng 0+PB 1:49

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng tại máy đánh bạc
06.07.2020

được cho bởi.

457,59 EUR≈ 35 900,22 ₽
28.06.2020

FRANCIS M.

220,75 GBP≈ 19 207,71 ₽
28.06.2020

Jamil H.

137,65 USD≈ 9 710,82 ₽
21.06.2020

Moritz G.

153,06 EUR≈ 12 008,32 ₽
14.06.2020

được cho bởi.

168,00 EUR≈ 13 180,44 ₽
08.06.2020

được cho bởi.

168,00 EUR≈ 13 180,44 ₽
01.03.2020

S v.

94,34 EUR≈ 7 401,44 ₽
16.02.2020

Andrey S.

165,70 EUR≈ 12 999,99 ₽
09.02.2020

Philip B.

378,00 EUR≈ 29 655,99 ₽
03.02.2020

Mikhail G.

11 924,00 RUBL≈ 11 924,00 ₽
02.02.2020

Mikhail G.

11 924,00 RUBL≈ 11 924,00 ₽
12.01.2020

FRANCIS M.

402,44 GBP≈ 35 016,77 ₽
05.01.2020

Jamil H.

100,21 USD≈ 7 069,53 ₽
05.01.2020

được cho bởi.

252,00 EUR≈ 19 770,66 ₽
22.12.2019

được cho bởi.

252,00 EUR≈ 19 770,66 ₽
10.11.2019

Jamil H.

219,09 USD≈ 15 456,18 ₽
29.09.2019

Jamil H.

114,89 USD≈ 8 105,17 ₽
11.08.2019

FRANCIS M.

198,98 GBP≈ 17 313,48 ₽
16.06.2019

Carola M.

202,07 EUR≈ 15 853,40 ₽
26.05.2019

Jamil H.

164,60 USD≈ 11 612,07 ₽
01.04.2019

được cho bởi.

252,00 EUR≈ 19 770,66 ₽
31.03.2019

được cho bởi.

252,00 EUR≈ 19 770,66 ₽
11.02.2019

margaryan s.

176,83 EUR≈ 13 873,20 ₽
10.02.2019

margaryan s.

176,83 EUR≈ 13 873,20 ₽
24.09.2018

FRANCIS M.

623,80 GBP≈ 54 277,56 ₽
13.05.2018

philip b.

101,17 EUR≈ 7 937,29 ₽
06.05.2018

Thorsten Khanh Nam N.

151,68 EUR≈ 11 900,05 ₽
29.04.2018

Bjarni M.

82,68 EUR≈ 6 486,66 ₽
23.04.2018

Peter P.

252,00 EUR≈ 19 770,66 ₽
23.04.2018

FRANCIS M.

284,01 GBP≈ 24 712,04 ₽

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng tại máy đánh bạc
18.03.2020

Elena K.

139,33 EUR≈ 10 931,14 ₽
12.01.2020

Rick v.

533,50 EUR≈ 41 855,74 ₽
11.01.2020

Rick v.

533,50 EUR≈ 41 855,74 ₽
02.06.2019

Vua R..

121,98 EUR≈ 9 569,94 ₽
04.10.2018

denislav e.

253,99 USD≈ 17 918,28 ₽
03.10.2018

denislav e.

253,99 USD≈ 17 918,28 ₽
09.05.2018

Konul N.

357,45 EUR≈ 28 043,74 ₽
07.04.2018

Diana Lizeth Z.

265,76 USD≈ 18 748,62 ₽
10.03.2018

Jean-Paul H.

257,29 EUR≈ 20 185,69 ₽
02.12.2017

VITALI L.

596,16 USD≈ 42 057,41 ₽
09.08.2017

Boris T.

57,22 EUR≈ 4 489,20 ₽
15.07.2017

bagdad r.

251,00 EUR≈ 19 692,21 ₽
05.07.2017

Ayman A.

38,68 USD≈ 2 728,77 ₽
24.05.2017

la mã r.

51,58 EUR≈ 4 046,71 ₽
21.12.2016

Terence Joseph D.

184,44 USD≈ 13 011,72 ₽
05.11.2016

Ilja L.

299,89 EUR≈ 23 527,87 ₽
22.10.2016

Suresh B.

194,34 EUR≈ 15 246,94 ₽
19.10.2016

gam v.

466,86 EUR≈ 36 627,50 ₽
05.10.2016

Suresh B.

22,95 EUR≈ 1 800,54 ₽
28.09.2016

Henk J.

29,64 USD≈ 2 091,02 ₽
14.09.2016

Ramy K.

572,52 USD≈ 40 389,67 ₽
10.09.2016

Adam Ibrahim B.

276,47 EUR≈ 21 690,45 ₽
10.08.2016

Con dốc.

195,93 USD≈ 13 822,31 ₽
27.07.2016

Henk J.

36,72 USD≈ 2 590,49 ₽
29.06.2016

George S.

49,58 GBP≈ 4 314,01 ₽
25.06.2016

bạn thế nào.

67,68 USD≈ 4 774,63 ₽
08.06.2016

George S.

33,75 GBP≈ 2 936,63 ₽
01.06.2016

George S.

75,25 GBP≈ 6 547,59 ₽
14.05.2016

Aruna Prasad I.

27,41 USD≈ 1 933,70 ₽
17.10.2015

Henk J.

39,20 USD≈ 2 765,45 ₽

Đánh giá bài viết