Euromillions superdraws

Euromillions results for friday 25th january 2019 - vẽ tranh 1184

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 38.682.870,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 512.121,01 2
Trận đấu 5 € 26.506,40 9
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.764,06 31
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 171,68 725
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 115,28 1,507
Trận đấu 4 € 53,61 1,838
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 19,94 22,757
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,03 34,192
Trận đấu 3 € 11,21 80,968
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 10,89 117,869
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,73 498,203
Trận đấu 2 € 4,07 1,162,951
Tổng số

1,921,052

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 26 tháng 3 2020.

Bộ bóng: 19

Máy vẽ: 03

1,921,052

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

23,572,889

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

81 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 81 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 17.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 1.041.516,40 1
Trận đấu 5 € 80.860,34 3
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.206,86 37
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao 195,62 € 647
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 110,76 1,595
Trận đấu 4 72,40 € 1,384
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 20,49 22,516
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 13,75 35,481
Trận đấu 3 € 13,30 69,386
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 10,98 118,818
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,64 512,263
Trận đấu 2 € 4,74 1,015,412
Tổng số

1,777,543

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 19 tháng 3 2020.

Bộ bóng: 19

Máy vẽ: 03

1,777,543

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

23,970,458

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

74 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 74 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 190.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 4.698.171,87 4
Trận đấu 5 € 69.827,43 8
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.252,83 84
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 217,34 1,341
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 114,50 3,553
Trận đấu 4 75,16 € 3,070
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 19,53 54,412
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 17,35 64,732
Trận đấu 3 € 14,65 145,079
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 9,15 328,406
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 9,26 973,849
Trận đấu 2 € 5,10 2,172,833
Tổng số

3,747,371

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 26 tháng 12 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

3,747,371

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

55,199,552

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

68 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 68 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 84.510.207,31

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 588.983,13 2
Trận đấu 5 € 30.484,64 9
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 2.917,36 46
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 172,88 828
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 102,31 1,953
Trận đấu 4 € 64,13 1,767
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 18,14 28,769
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,28 38,647
Trận đấu 3 € 12,29 84,907
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 9,64 153,135
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao 7,59 € 583,188
Trận đấu 2 € 4,33 1,257,576
Tổng số

2,150,827

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 14 tháng 11 2019.

Bộ bóng: 07

Máy vẽ: 11

2,150,827

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

27,110,846

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

79 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 79 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 189.603.734,49

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 162.729,94 13
Trận đấu 5 € 13.686,71 36
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 2.434,39 99
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 146,98 1,749
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 86,84 4,132
Trận đấu 4 € 56,00 3,634
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 15,75 59,500
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 13,98 70,884
Trận đấu 3 € 12,51 149,809
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 8,69 305,185
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,81 1,018,783
Trận đấu 2 € 4,52 2,163,090
Tổng số

3,776,914

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 19 tháng 12 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

3,776,914

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

48,687,898

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

78 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 78 đã giành được một giải thưởng.

Superdraws trước

Bạn có thể xem danh sách tất cả các lần rút tiền EuroMillions trước đó bên dưới, kể cả ngày họ diễn ra, có trúng giải độc đắc hay không trong các kỳ quay thưởng và giải độc đắc được đưa ra.

Thứ sáu ngày 3 tháng bảy 2020 Không Superdraw mới nhất đã diễn ra vào thứ Sáu ngày 3 tháng 7 và cung cấp giải độc đắc được đảm bảo là 130.000.000 €. Không có người trúng thưởng trong đêm nên giải độc đắc đã chuyển sang kỳ quay thưởng sau, khi một người giữ vé từ Valladolid ở Tây Ban Nha trúng giải độc đắc 144 triệu euro.
Thứ sáu, ngày 7 tháng hai 2020 Đúng Một người giữ vé người Tây Ban Nha đã trúng giải độc đắc trị giá 130 triệu euro vào đêm. Đây là Superdraw đầu tiên diễn ra sau khi các quy tắc được cập nhật để tăng giới hạn jackpot lên 200 triệu euro.
Thứ sáu ngày 4 tháng 10 2019 Không Vì giải độc đắc cho kỳ quay thưởng vào ngày 4 tháng 10 đã lên tới 190 triệu euro sau một đợt quay vòng (Nhiều hơn 90 triệu € so với 100 triệu € được đảm bảo tối thiểu cho Superdraw), không cần thêm tiền để nạp tiền vào Trận đấu 5 + 2 Quỹ giải thưởng Lucky Stars.
Thứ sáu, ngày 7 tháng sáu 2019 Không Giải độc đắc 115.726.000 bảng Anh đã không trúng vào đêm, nhưng đã chuyển sang trận hòa tiếp theo vào Thứ Ba ngày 11 tháng 6, nơi một vé duy nhất của Vương quốc Anh giành được 123,458,008 bảng.
Thứ Sáu ngày 1 tháng Hai 2019 Không Giải độc đắc đã không trúng vào đêm và nó đã quay lại năm lần để đạt 175 triệu euro (152 triệu bảng). Sau đó, nó đã giành được trong trận hòa vào thứ Ba ngày 19 tháng 2 bởi một người giữ vé ở Ireland.
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 2018 Không Giải độc đắc Superdraw bắt đầu ở mức 130 triệu euro (115 triệu bảng) nhưng đã không giành được vào đêm. Nó đã quay lại ba lần trước khi một người chơi Thụy Sĩ giành được toàn bộ giải độc đắc trị giá 183 triệu CHF (144 triệu bảng).
Thứ sáu 20 tháng tư 2018 Không Giải độc đắc đã lăn bánh vào đêm quay thưởng lên tới 121 triệu bảng Anh và đã được một người giữ vé đến từ Vương quốc Anh giành được vào thứ Ba tuần sau.
Thứ sáu ngày 15 tháng 9 2017 Không Giải độc đắc đã lăn bánh cho đến khi đạt mức giới hạn 190 triệu euro. Sau đó nó đã giành được chiến thắng trong lần rút thăm tiếp theo vào thứ Sáu ngày 6 tháng 10, bởi một cầu thủ ở Tây Ban Nha.
Thứ sáu, ngày 30 tháng sáu 2017 Đúng Một người giữ vé ở Anh đã trúng toàn bộ giải độc đắc trị giá 87.570.000 bảng Anh (100.000.000 €) bằng cách khớp với tất cả năm số chính và cả hai Ngôi sao may mắn.
Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 2016 Không Giải độc đắc đã lăn bánh cho đến khi đạt 168.085.323 € (£ 153.361.048) vào thứ Ba ngày 11 tháng 10 và đã giành được bởi một người giữ vé người Bỉ.
Thứ sáu ngày 6 tháng 11 2015 Không Giải độc đắc trị giá 100 triệu euro đã xoay vòng cho đến khi giải độc đắc trị giá 163.553.041 euro được giành bởi một chiếc vé duy nhất được bán ở Bồ Đào Nha vào ngày 20 tháng 11 2015.
Thứ sáu ngày 5 tháng sáu 2015 Không Giải độc đắc đã lăn bánh cho đến khi đạt 93.388.943,90 bảng Anh và đã được trúng bởi một người giữ vé người Anh, người quyết định giấu tên.
Thứ sáu ngày 6 tháng ba 2015 Đúng Một người giữ vé người Bồ Đào Nha đã khớp cả năm con số chính và cả hai Ngôi sao may mắn để giành giải độc đắc 100 triệu euro.
Thứ sáu ngày 3 tháng 10 2014 Không Giải độc đắc đã lăn bánh hơn sáu lần để đạt đến giới hạn giải độc đắc là 190 triệu euro và đã giành được vào thứ Sáu ngày 24 tháng 10 bằng một chiếc vé mua ở Bồ Đào Nha.
Thứ sáu ngày 6 tháng sáu 2014 Không Đây là lần rút tiền đầu tiên được thay thế bằng giải độc đắc đã tích lũy trước kỳ quay thưởng. Một người giữ vé người Tây Ban Nha cuối cùng đã trúng giải độc đắc vào thứ Sáu ngày 13 tháng 6 2014 trị giá 137 triệu euro.
Thứ sáu, ngày 7 tháng ba 2014 Không Giải độc đắc đã quay lại hai lần để đạt 107 triệu bảng Anh và đã được Neil Trotter ở Anh giành được vào thứ Sáu ngày 14 tháng 3 2014.
Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 2013 Đúng Được xác nhận ẩn danh từ vé mua ở Tây Ban Nha.
Thứ sáu, ngày 7 tháng sáu 2013 Không Giải độc đắc đã quay lại năm lần để đạt 187 triệu euro và được chia cho hai người có vé, một từ Bỉ và một từ Ireland, vào ngày 25 tháng 6 2013.
Thứ sáu ngày 22 tháng ba 2013 Không Giải độc đắc đạt 132 triệu euro và đã được một chủ vé người Pháp giành được vào ngày 29 tháng 3.
Thứ sáu 28 tháng 9 2012 Đúng Được xác nhận ẩn danh từ vé mua ở Tây Ban Nha.
Thứ Ba ngày 4 tháng 10 2011 Không Trong lần rút thăm tiếp theo, vào ngày 7 tháng 10, Angela và Dave Dawes đến từ Anh đã trúng giải độc đắc trị giá 101 triệu bảng Anh.
Thứ Ba 10 tháng 5 2011 Không Một người giữ vé người Tây Ban Nha đã trúng giải độc đắc trị giá 121 triệu euro trong kỳ quay thưởng sau, vào ngày 13 tháng 5.
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 2010 Không Giải độc đắc đã tăng lên 113 triệu bảng trong kỳ quay thưởng tiếp theo, vào ngày 8 tháng 10, và đã giành được bởi một người giữ vé người Anh.
Thứ sáu, ngày 5 tháng hai 2010 Không Giải độc đắc đã chuyển sang kỳ quay thưởng sau vào ngày 12 tháng 2, nơi hai người giữ vé, một từ Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, chia sẻ giải độc đắc 112 triệu bảng Anh (129 triệu euro).
Thứ sáu, ngày 18 tháng 9 2009 Đúng Được xác nhận ẩn danh từ vé mua ở Pháp.
Thứ sáu ngày 6 tháng ba 2009 Đúng Được xác nhận ẩn danh từ vé mua ở Áo và Pháp.
Thứ sáu, ngày 9 tháng hai 2007 Đúng Được xác nhận ẩn danh từ vé mua ở Bỉ.

Quỹ jackpot cho EuroMillions Superdraws được trợ cấp bởi Quỹ tăng cường EuroMillions, cái nào nhận được 10% của Quỹ Giải thưởng Chung từ mỗi lần rút thăm EuroMillions thông thường.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao 61.669.532,00 €

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 400.906,66 3
Trận đấu 5 € 56.025,44 5
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 5.269,95 26
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 229,08 638
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 151,12 1,350
Trận đấu 4 € 80,18 1,443
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 25,32 21,046
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 19,55 28,814
Trận đấu 3 € 16,08 66,268
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 12,69 118,817
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 10,05 449,947
Trận đấu 2 € 5,22 1,064,972
Tổng số

1,753,329

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 23 tháng 1 2020.

Bộ bóng: 09

Máy vẽ: 01

1,753,329

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

27,680,552

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

63 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 63 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao 175.143.429,00 €

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 231.742,16 7
Trận đấu 5 € 37.782,77 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 4.297,84 43
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 226,32 871
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 139,11 1,978
Trận đấu 4 € 72,38 2,156
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 24,70 29,092
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 18,54 40,987
Trận đấu 3 € 13,31 108,027
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 12,62 161,118
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 10,24 595,679
Trận đấu 2 € 4,65 1,613,274
Tổng số

2,553,242

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Hai ngày 16 tháng 12 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

2,553,242

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

37,334,756

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

68 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 68 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 100.840.609,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 280.027,56 € 5
Trận đấu 5 46.586,86 € 7
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao 3.190,19 € 50
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 166,97 1,019
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 89,82 2,644
Trận đấu 4 € 65,10 2,069
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 15,40 40,271
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 15,13 43,330
Trận đấu 3 € 13,29 93,335
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao 8,08 € 217,127
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,21 641,364
Trận đấu 2 € 4,69 1,378,849
Tổng số

2,420,070

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 21 tháng 11 2019.

Bộ bóng: 07

Máy vẽ: 11

2,420,070

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

32,224,115

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

75 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 75 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 78.799.794,44

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 208.309,12 € 6
Trận đấu 5 € 36.388,18 8
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.095,40 46
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 126,88 1,197
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 102,17 2,075
Trận đấu 4 € 45,12 2,665
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 20,34 27,221
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 12,48 46,896
Trận đấu 3 10,18 € 108,775
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,35 138,025
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,69 610,670
Trận đấu 2 € 3,89 1,485,276
Tổng số

2,422,860

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 25 tháng 4 2019.

Bộ bóng: 09

Máy vẽ: 01

2,422,860

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

28,765,356

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

84 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 84 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 36.686.125,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 520.195,46 2
Trận đấu 5 € 80.772,97 3
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 1.975,43 60
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 134,78 938
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 51,55 3,423
Trận đấu 4 € 52,65 1,901
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 10,01 46,054
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 11,37 42,846
Trận đấu 3 € 10,77 85,581
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 5,84 223,352
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 6,63 589,845
Trận đấu 2 € 4,16 1,156,433
Tổng số

2,150,438

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 19 tháng 9 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

2,150,438

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

23,944,555

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

90 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 90 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 56.397.248,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 179.790,91 6
Trận đấu 5 € 25.125,21 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 2.234,46 55
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 132,81 987
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao 102,91 € 1,778
Trận đấu 4 € 54,19 1,915
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 18,23 26,213
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 12,00 42,096
Trận đấu 3 € 11,71 81,630
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 9,75 138,645
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 7,03 576,703
Trận đấu 2 € 4,43 1,124,542
Tổng số

1,994,580

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 22 tháng 8 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 11

1,994,580

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

24,827,283

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

80 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 80 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 17.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 960.928,77 1
Trận đấu 5 € 74.603,75 3
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 4.378,92 25
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 233,54 500
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 126,55 1,288
Trận đấu 4 75,40 € 1,226
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao 22,75 € 18,713
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 16,82 26,753
Trận đấu 3 € 13,01 65,466
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 12,09 99,578
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,88 406,788
Trận đấu 2 € 4,26 1,043,126
Tổng số

1,663,467

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 29 tháng 8 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 11

1,663,467

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

22,115,737

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

75 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 75 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 83.410.540,00 1
Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 220.944,36 6
Trận đấu 5 € 18.162,51 17
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 4.871,78 31
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 192,01 839
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 153,49 1,465
Trận đấu 4 € 62,70 2,034
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 27,22 21,579
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 16,32 38,042
Trận đấu 3 € 12,21 96,195
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 14,60 113,757
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 9,01 552,873
Trận đấu 2 € 4,32 1,417,294
Tổng số

2,244,133

Chiếc vé trúng giải độc đắc duy nhất trùng khớp 5 số chính và 2 Lucky Stars đã được mua ở Vương quốc Anh.

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 13 tháng 6 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

2,244,133

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

30,510,153

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

74 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 74 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 57.532.742,34

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 373.141,68 3
Trận đấu 5 € 17.381,79 15
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 2.500,58 51
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 192,41 707
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 109,12 1,740
Trận đấu 4 59,56 € 1,808
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 19,99 24,811
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 15,29 34,297
Trận đấu 3 € 11,89 83,417
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,00 127,473
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,42 499,692
Trận đấu 2 € 4,29 1,205,436
Tổng số

1,979,450

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 26 tháng 9 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

1,979,450

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

25,763,522

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

77 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 77 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 107.683.454,00 1
Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 148.716,25 10
Trận đấu 5 € 16.494,15 21
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 1.355,39 125
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 100,29 1,802
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 58,34 4,324
Trận đấu 4 € 44,71 3,200
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 11,88 55,442
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 10,30 67,615
Trận đấu 3 € 10,37 127,072
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 7,24 257,401
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 6,35 880,010
Trận đấu 2 € 4,06 1,693,938
Tổng số

3,090,961

Chiếc vé trúng giải độc đắc duy nhất trùng khớp 5 số chính và 2 Lucky Stars đã được mua ở Tây Ban Nha.

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 17 tháng 10 2019.

Bộ bóng: 09

Máy vẽ: 01

3,090,961

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

34,226,985

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

90 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 90 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao 108.433.046,16 €

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 222.149,09 5
Trận đấu 5 € 25.870,53 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.954,39 32
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 187,73 719
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 122,82 1,534
Trận đấu 4 61,59 € 1,735
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 20,66 23,821
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 16,54 31,446
Trận đấu 3 € 13,27 74,153
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 10,33 134,690
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,99 464,472
Trận đấu 2 € 4,81 1,066,815
Tổng số

1,799,432

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Hai ngày 25 tháng 11 2019.

Bộ bóng: 07

Máy vẽ: 11

1,799,432

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

25,563,762

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

70 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 70 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao 28.719.145,00 €

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 153.077,45 € 7
Trận đấu 5 € 19.198,03 13
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 2.774,42 44
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 144,52 901
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 105,37 1,725
Trận đấu 4 € 47,27 2,181
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 21,10 22,496
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,44 34,752
Trận đấu 3 € 10,90 87,132
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,65 115,283
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,36 481,970
Trận đấu 2 € 4,19 1,182,929
Tổng số

1,929,433

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 20 tháng 6 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

1,929,433

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

24,661,500

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

78 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 78 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 17.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 0,00 €
Trận đấu 5 € 199.617,28 6
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.816,23 29
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 226,58 521
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao 135,95 € 1,212
Trận đấu 4 € 73,18 1,277
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 24,89 17,295
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 17,46 26,054
Trận đấu 3 € 14,61 58,923
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 12,99 93,752
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 9,31 392,402
Trận đấu 2 € 4,95 906,394
Tổng số

1,497,865

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 25 tháng 7 2019.

Bộ bóng: 09

Máy vẽ: 01

1,497,865

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

22,357,732

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

67 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 67 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 119.176.433,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao 0,00 €
Trận đấu 5 € 215.309,84 9
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.510,91 51
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 217,78 877
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 121,79 2,189
Trận đấu 4 € 76,44 1,978
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 19,27 36,140
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 17,67 41,656
Trận đấu 3 € 14,82 93,998
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 9,39 209,707
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,93 661,829
Trận đấu 2 € 4,87 1,489,878
Tổng số

2,538,312

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 28 tháng 11 2019.

Bộ bóng: 07

Máy vẽ: 11

2,538,312

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

36,173,018

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

70 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 70 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 27.844.950,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 495.805,00 2
Trận đấu 5 € 46.191,45 5
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.322,59 34
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 201,50 598
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 124,04 1,356
Trận đấu 4 € 67,99 1,403
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 20,68 21,247
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 15,88 29,244
Trận đấu 3 € 12,58 69,869
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,21 110,894
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,38 444,960
Trận đấu 2 € 4,32 1,059,692
Tổng số

1,739,304

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 24 tháng 10 2019.

Bộ bóng: 09

Máy vẽ: 01

1,739,304

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

22,821,864

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

76 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 76 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 17.000.000,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 265.646,84 4
Trận đấu 5 € 41.248,12 6
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao 4.323,37 € 28
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao 175,44 € 736
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 122,36 1,473
Trận đấu 4 59,92 € 1,706
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 22,51 20,911
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 15,00 33,185
Trận đấu 3 € 13,30 70,798
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,91 111,809
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,47 471,530
Trận đấu 2 € 4,79 1,024,308
Tổng số

1,736,494

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 20 tháng 2 2020.

Bộ bóng: 01

Máy vẽ: 11

1,736,494

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

24,455,405

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

71 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 71 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 114.675.404,15

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 131.335,08 11
Trận đấu 5 € 33.648,38 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 4.448,23 37
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao € 180,24 974
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 119,95 2,043
Trận đấu 4 € 57,86 2,402
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 21,83 29,316
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 15,14 44,697
Trận đấu 3 € 11,73 109,171
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,78 153,744
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,34 651,616
Trận đấu 2 € 4,16 1,604,609
Tổng số

2,598,630

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm, ngày 13 tháng Hai 2020.

Bộ bóng: 07

Máy vẽ: 11

2,598,630

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

33,249,387

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

78 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 78 đã giành được một giải thưởng.

Phân tích giải thưởng

Số phù hợp Giải thưởng cho mỗi người chiến thắng Tổng số người chiến thắng
Trận đấu 5 và 2 Các ngôi sao € 49.918.767,00

Rollover!
0

Trận đấu 5 và 1 Ngôi sao € 379.140,63 3
Trận đấu 5 € 26.491,85 10
Trận đấu 4 và 2 Các ngôi sao € 3.322,56 39
Trận đấu 4 và 1 Ngôi sao 168,56 € 820
Trận đấu 3 và 2 Các ngôi sao € 110,12 1,752
Trận đấu 4 € 53,93 2,029
Trận đấu 2 và 2 Các ngôi sao € 20,72 24,324
Trận đấu 3 và 1 Ngôi sao € 14,30 37,264
Trận đấu 3 € 11,14 90,504
Trận đấu 1 và 2 Các ngôi sao € 11,49 124,003
Trận đấu 2 và 1 Ngôi sao € 8,35 512,384
Trận đấu 2 € 4,14 1,269,449
Tổng số

2,062,581

Giải thưởng EuroMillions phải được xác nhận trong 90 ngày của ngày bốc thăm, vì vậy vé mua cho đợt rút thăm này có giá trị đến Thứ Năm ngày 27 tháng 6 2019.

Bộ bóng: 03

Máy vẽ: 03

2,062,581

Vé trúng thưởng trong đợt rút thăm này.

26,177,719

Các mục đã được mua cho đợt rút thăm này.

79 trong 1,000

Cho mọi 1,000 vé đã mua, 79 đã giành được một giải thưởng.

Đánh giá bài viết