Лотереи латвии и зарубежные лотереи: ceny biletów, тиражи, правила, места продаж

Лотереи европы. jak kupować online z Rosji?

Z cienia wyłonił się litewski catering

Przez pierwsze siedem miesięcy loterii czekowej na Litwie, w porównaniu z tym samym okresem 2017 rok i biorąc pod uwagę ogólny wzrost podatku VAT w kraju, w gastronomii ok 2,4 mln euro VAT, zgłoszone przez Państwową Inspekcję Skarbową (DNB).

Sprawdź loterię, obliczono w Wilnie, tylko w gastronomii może przynieść dodatkowe 7,5 млн евро. Wyniki poznamy pod koniec roku, przy obliczaniu dochodu przez urząd skarbowy.

W zaledwie siedem miesięcy na Litwie został zdobyty 370 co tydzień i 8 nagrody miesięczne, większość kontroli pochodzi z placówek gastronomicznych. “W tym roku placówki gastronomiczne są jednym z priorytetowych obszarów działalności STI, więc możemy założyć, co obserwowalne “efekt” Loteria czekowa pokazuje wzrost świadomości mieszkańców i ich chęć uczestniczenia w redukcji skali “zacieniony” gospodarka”, - powiedział szef projektu Rolandas Puncevičius.

“W przyszłym roku będziemy mogli ocenić, jak loteria czekowa wpłynęła na rynki. Ponieważ większość ludzi tam pracujących pracuje dla siebie, złożą deklaracje za 2018 rok tylko wiosną 2019 lat - wtedy możemy porównać zmiany i trendy 2018 и 2017 года”, - on myśli.

Rate article